//

Kulla e Bajraktarit Bogë / Review

Të udhëtosh në veri të Shqipërisë të mbush jo vetëm mushkëritë, por edhe me informacion rreth historisë (të cilët vendasit nuk ngurojnë ta tregojnë, sa herë i pyet). Bajraktarët kanë qenë prijësit e Bajrakut, një njësi territoriale Osmane (siç mund të jetë