/

The Change Pogradec / Review

The Change është një restorant buzë liqenit i cili për nga vetë emri, ka sjellë risi në Pogradec, duke ofruar opsione jashtë standardes për vendasit, siç është: sushi, mishra të vjetëruar, pasta italiane etj. Kjo gjë kërkon guxim, ndaj dhe me kureshtje