//

Marrakesh Planning and Tips

Maroku ishte një eksperiencë nga ato që mbeten përjetë në memorie, sa e bukur aq edhe sfiduese, por absolutisht udhëtim jete. Njerëzit janë kaq të gjallë e ndonjëherë të duket sikur po jeton në kohëra më të hershme ku gjithçka ishte më