//

Marrakesh Planning and Tips

Maroku ishte një eksperiencë nga ato që mbeten përjetë në memorie, sa e bukur aq edhe sfiduese, por absolutisht udhëtim jete. Njerëzit janë kaq të gjallë e ndonjëherë të duket sikur po jeton në kohëra më të hershme ku gjithçka ishte më

//

Kulla e Bajraktarit Bogë / Review

Të udhëtosh në veri të Shqipërisë të mbush jo vetëm mushkëritë, por edhe me informacion rreth historisë (të cilët vendasit nuk ngurojnë ta tregojnë, sa herë i pyet). Bajraktarët kanë qenë prijësit e Bajrakut, një njësi territoriale Osmane (siç mund të jetë

//

Tokyo Restorant / Review

Pavarësisht rezervave që kam për investitorët e këtyre kullave, më duhet të pranoj që tek Kompleksi Delijorgji, përvec ndërtesave me standard të lartë e infrastukturës së rregulluar si rrallë ndonjëherë në Tiranë, është krijuar edhe një pikë referimi për bare e restorante